Bor u Skutče

Hlavní menu
Aktuálně
Historie obce
Rozvoj obce
Obecní úřad
- - - - - - -
Mapa
Admin
Úřední deska
Systém značení v Přírodní rezervaci Maštale  
  mzp.png
 Projekt je financován z prostředků Revolvingového fondu MŽP


Povinné informace

 

Číslo Název Informace
1. Oficiální název Obec Bor u Skutče
2. Důvod a způsob založení dle zákona č.128/2000 Sb.
3. Organizační struktura -
4. Kontaktní spojení 724 180 266
5. Případné platby můžete poukázat -
1144301309/0800
6. IČO 496987
7. DIČ Obec není plátcem DPH.
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce -
9. Žádosti o informace osobně na OÚ v úřední hodiny
písemně
emailem
10. Příjem žádostí a dalších podání osobně na OÚ v úřední hodiny
11. Opravné prostředky osobně na OÚ v úřední hodiny
12. Formuláře osobně na OÚ v úřední hodiny

Doporučujeme také stránku Ministerstva vnitra.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací -
14. Nejdůležitější předpisy zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 106/1999 Sb.
organizační řády a interní předpisy
15. Sazebník úhrad za poskytování informací -
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  
17. Seznam organizací


 

 

http://www.boruskutce.cz,